11. ISTRSKI KARNEVAL / 11o CARNEVALE ISTRIANO

1. 3. - 6. 3. 2019

Program 2012

Sobota / Sabato 04.02.2012

Ura:

10:00 - 13:00

Lokacija:

Izola / Isola

Naziv prireditve:

Sejem rabljene pustne opreme in predstavitev istrskih pustnih običajev / Fiera degli accesori per carnevale usati e la presentazione degli usi e costumi del carnevale Istriano

Organizator:

Občina Izola,TZ Izola, g.i.z., OI JSKD Izola, CKŠP Izola, DPM Izola /Comune di Isola, FPAC Isola, CCSM Isola, AADI Isola

Sobota / Sabato 11.02.2012

Ura:

10:00

Lokacija:

Rakitovec
Naziv prireditve:

Pust kur en bot / Carnevale di una volta

Organizator:

Društvo za turizem, šport, kulturo in razvoj Rakitovca, KS Rakitovec, PGD Rakitovec / Associazione per il turismo, lo sport, la cultura e lo sviluppo di Rakitovec, Comunità locale Rakitovec e Associazione dei vigili del fuoco volotari

Petek / Venerdì 17.02.2012

Ura:

10:00 - 12:00

Lokacija:

Lonka, Izola / Isola

Naziv prireditve:

Predaja oblasti Slovenske Istre Otroškemu Karnevalu / Conferimento del potere dell'Istria Slovena al Carnvale dei bambini

Organizator:

Občina Izola,TZ Izola, g.i.z., OI JSKD Izola, CKŠP Izola, DPM Izola /Comune di Isola, FPAC Isola, CCSM Isola, AADI Isola

Sobota / Sabato 18.02.2012

Ura:

10:00

Lokacija:

Šotor na parkirišču pred stadionom, Koper / Tenda dinanzi allo stadio, Capodistria

Naziv prireditve:

OTROŠKO PUSTNO PLESNO RAJANJE S PLESNO ŠOLO FIONA /FESTEGGIAMENTO CARNEVALESCO CON LA SCUOLA DI BALLO FIONA

Organizator:

Plesna šola FDC / Scuola di ballo FDC

Ura:

10:00  - 12:00

Lokacija:

Pristaniška ulica - trg pri Oro caffe, Koper /Via del Porto - piazzale presso Oro caffe, Capodistria

Naziv prireditve:

PUSTNI ČAS JE ČAS NORČIJ / IL TEMPO DEL CARNEVALE È IL TEMPO DELLE PAZZIE: Otroške pustne ustvarjalnice in poslikave obrazov / Workshop carnevaleschi per bambini e pittura su viso

Organizator:

DPM Koper / AAI Capodistria

Ura:

11:00

Lokacija:

Koper / Capodistria

Naziv prireditve:

4. ISTRSKA PUSTNA POVORKA /4° CORTEO DEL CARNEVALE ISTRIANO

Organizator:

MO Koper, ZKD MO Koper, JSKD OI Koper /CCC, UAC CCC, FPAC Capodistria

Ura:

14:00

Lokacija:

Lonka, Izola / Isola

Naziv prireditve:

Otroška istrska pustna povorka in veliko pustno rajanje s ČUKI na Lonki / Corteo del carnevale istriano per i bambini e il grande festeggiamento carnevalesco a Lonka con il gruppo Čuki

Organizator:

Občina Izola,TZ Izola, g.i.z., OI JSKD Izola, CKŠP Izola, DPM Izola /Comune di Isola, FPAC Isola, CCSM Isola, AADI Isola

Ura:

15:00

Lokacija:

Dvorana krajevne skupnosti Šmarje / Sala della CL Šmarje

Naziv prireditve:

Otroško pustovanje / Carnevale per bambini

Organizator:

TD / AT Šmarje


Ura:

15:00

Lokacija:

Zazid

Naziv prireditve:

Tradicionalni pohod pustnih mask / Tradicionale corteo carnevalesco

Organizator:

TD / AT Porton Zazid

Ura:

16:00

Lokacija:

Avditorij Portorož - Portorose

Naziv prireditve:

Pustno rajanje za otroke z Disney junaki / Festeggiamento carnevalesco per bambini con i personaggi Disney

Organizator:

Avditorij Portorož - Portorose

Ura:

20:00

Lokacija:

Gledališče Tartini, Piran / Teatro Tartini, Pirano

Naziv prireditve:

X. Veliki pustni ples z Witz Orchestra / x Gran ballo di carnevale con la Witz Orchestra

Organizator:

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Piran / Comunità autogestita della nazionalità italiana, Pirano

Ura:

20:30

Lokacija:

Hrastovlje

Naziv prireditve:

Veliko tradicionalno pustovanje v Hrastovljah s skupino Ne me jugat / Il grande festeggiamento carnevalesco tradizionale a Hrastovlje con il gruppo Ne me jugat

Organizator:

Gostilna / Trattoria Švab

Ura:

21:00

Lokacija:

Šotor ob koprskem stadionu / Tenda presso lo stadio di Capodistria

Naziv prireditve:

Pustno rajanje s skupino Koktelsi in nagrade za najbolj izvirne maske / Festeggiamento carnevalesco con il gruppo Koktelsi e premi per le maschere più originali

Organizator:

Daniel Koradin s.p.

Torek / Mercoledì 21.02.2012

Ura:

14:00

Lokacija:

Hiša od Bardinca Lopar/ Casa di Bardinec Lopar

Naziv prireditve:

Pust v Loparju/ Carnevale a Lopar

Organizator:

Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke "Hiša od Bardinca" Lopar / Associazione di collezioni etnologiche e storiche locali "Casa di Bardinec" Lopar

Ura:

20:00

Lokacija:

LifeClass Hotels & Spa

Naziv prireditve:

Pustno rajanje / Festa di carnevale

Organizator:

LifeClass Hotels & Spa