Program 2016

 

 

5/2/2016 Petek / Venerdì / Friday

16:00

Lonka, Izola / Campo alle Porte, Isola

6. Veliko otroško pustno rajanje z animacijsko skupino Smeškov svet in glasbeno skupino Gedore

6a Grande festa di carnevale per bambini con il gruppo d'animazione Smeškov svet e il gruppo musicale Gedore

6th Big carnival Party for Children with the entertaing group Smeškov svet and music band Gedore

Občina Izola, CKŠP Izola / Comune di Isola,CCSM Isola / Municipality of Izola, CCSE Izola

17:00

Disco Planet Koper / Capodistria

Otroški predpustni MINI DISCO v sodelovanju s Plesno šolo Petra

MINI DISCO precarnevalesco con la Scuola di ballo Petra

Pre-carnival MINI DISCO for children in collaboration with the Dance school Petra

Engrotuš d.o.o.

 

6/2/2016 Sobota / Sabato / Saturday

10:00-12:00

Pristaniška ulica - trg pri kavarni Triglav / Via del Porto - piazzale presso il caffè Triglav / Pristaniška Street - square near The café Triglav

Pustni čas je čas norčij: Otroške pustne ustvarjalnice

Il tempo del carnevale è tempo delle pazzie: Laboratori di carnevale per bambini

Carnival time is the funniest time: Carnival workshops for children

DPM Koper / AAI Capodistria / FYA Koper

10:00-12:00

Taverna, Koper / Capodistria

Otroška delavnica izdelave mask iz zavrženih materialov

Laboratorio per bambini: creazione delle maschere di carnevale da materiali di scarto

Children's workshop: creation of carnival masks from discarded materials

Komunala Koper d.o.o.

10:00-11:00

Taverna, Koper / Capodistria

Plesno rajanje s plesno šolo Fiona

Festeggiamenti di carnevale con la Scuola di ballo Fiona

Carnival celebrations with the Dance School Fiona

Plesna šola Fiona / Scuola di ballo Fiona / Dance school Fiona

11:00

Koper / Capodistria

8. Istrska pustna povorka 2016 in pustno rajanje s skupino Primorski fantje

8o Corteo del Carnevale istriano 2016 e festeggiamento carnevalesco con il gruppo Primorski fantje

8th Istrian Carnival Parade 2016 and musical entertainment with the music band Primorski fantje

MOK, ZKD MOK, JSKD OI MOK / CCC, UCA MOK, JSKD OICapodistria / Municipality of Koper, UCA CMK, JSKD OI MO

15:30

Avditorij Portorož-Portorose

Pustno rajanje za otroke s Stenom Vilarjem: Pust krivih ust prišel je na dopust

Festeggiamenti carnevaleschi per bambini con Sten Vilar

Carnival celebrations for children with Sten Vilar

Avditorij Portorož - Portorose

16:00

Planet Tuš Koper / Capodistria

Otroško pustno rajanje z mačkom Murijem

Festeggiamenti carnevaleschi per bambini con il gatto Muri

Carnival celebrations for children with the Cat Muri

Engrotuš d.o.o.

20:00

Gledališče Tartini, Piran / Teatro Tartini, Pirano / Tartini Theatre, Piran

14. Veliki pustni ples na temo znane osebnosti; Plesna glasba: Blue Angel Gang in DJ Adriano Roj

XIV Gran ballo di carnevale sul tema "Personaggi famosi"; Musica da ballo con Blue Angel Gang ed il dj Adriano Roj

14th Gala carnival dance on the theme "Celebrities"; Dance music with the Blue Angel Gang & DJ Adriano Roy

Skupnost italijanov Giuseppe Tartini Piran, Avditorij Portorož — Portorose, Občina Piran / Comunità degli italiani Giuseppe Tartini Pirano, Avditorij Portorož – Portorose, Comune di Pirano /Italian Community Giuseppe Tartini Piran, Avditorij Portorož Portorose, Municipality of Piran

22:00

Disco Planet Koper / Capodistria

 

Caprisovo pustovanje med zvezdami

Radio Capris Carnevale tra le stelle

Radio Capris Carnival between the stars

Engrotuš d.o.o., Radio Capris

 

7/2/2016Nedelja / Domenica / Sunday

10:00

Hrastovlje

Pustna kolesarska tura po Kraškem robu

Escursione ciclistica di carnevale sul Ciglione carsico

Carnival cycling tour on the Karst edge

Obalni kolesarski maraton / Maratona ciclistica del Litorale / Coastal cycling marathon

13:00

Lucija - Portorož / Lucia - Portorose / St. Lucia - Portorose

6. Portoroška pustna povorka 2016 in rajanje s skupino NiPanike in gosti Krkuča kunekšon

6° Corteo di carnevale a Portorose 2016 e festeggiamento carnevalesco con il gruppo NiPanike e ospiti Krkuča kunekšon

6th Carnival parade in Portorož 2016and celebrations with music groups Ni Panike & Krkuča kunekšon

Avditorij Portorož - Portorose

14:00

Zazid

Tradicionalna povorka mask v Zazidu

Corteo di Carnevale tradizionale a Zazid

Traditional Carnival Parade in Zazid

Turistično društvo Porton Zazid / Associazione turistica Porton Zazid / Tourist association Porton Zazid

 

9/2/2016Torek / Martedì / Tuesday

10:00

Taverna, Koper / Capodistria

Pustno rajanje za predšolske otroke

Festa di carnevale per bambini in età prescolastica

Carnival Party for preschool children

DPM Koper / AAI Capodistria / FYA Koper

17:00

Planet Tuš Koper / Capodistria

Cirkuško pustovanje z dvornim norčkom Benijem

Carnevale circense con il buffone di corte Beni

Carnival circus with the court jester Beni

Engrotuš d.o.o.

17:00-19:00

Dvorana zadružnega doma v Dekanih / Sala presso la casa della cooperativa Dekani / Hall at the house of the cooperative Dekani 

Pustno rajanje za otroke

Festeggiamento di carnevale per bambini

Carnival celebration for children 

Turistično društvo Dekani / Associazione turistica Dekani / Tourist association Dekani

18:00

Gledališče Tartini Piran / Teatro Tartini Pirano / Tartini Theatre Piran

Pustni nastop učencev Glasbene šole Piran

Concerto di Carnevale degli alunni della Scuola di musica di Pirano

Carnival concert by the Music School Piran

Glasbena šola Koper - podružnica Piran / Scuola di musica Capodistria - Filiale Pirano / Koper music school - dislocated unit in Piran

 

10/2/2016Sreda / Mercoledì / Wednesday

16:00

Beli križ-Portorož / Croce bianca-Portorose

55. Simbolični pokop pusta

55o Funerale simbolico del Carnevale 

55th Symbolic Carneval's funeral

Belokriške maškare / Maschere di Croce Bianca / Beli križ masks

18:30

Mala dvorana zadružnega doma v Dekanih / Sala piccola presso la casa della cooperativa Dekani / Small hall at the house of the cooperative Dekani

Pokop pusta

Funerale del carnevale 

Carnival funeral

Turistično društvo Dekani / Associazione turistica Dekani / Tourist association Dekani

 
Facebook!