Program / Programma 2014

15.2.2014 Sobota/ Sabato/ Saturday

17:00 Tartinijeva hiša / Casa Tartini / Tartini House Tutti in maschera! Otvoritev fotografske razstave, ples v kostumih, predstavitev pustnih dobrot / Apertura della mostra fotografica, ballo in costume, presentazione dei piatti tipici di carnevale Skupnost italijanov Giuseppe Tartini, Piran / Comunità degli italiani Giuseppe Tartini, Pirano /Italian Community Giuseppe Tartini, Piran

22.2.2014 Sobota/ Sabato/ Saturday

9:00 - 16:00 V prostorih DPM (Gregorčičeva 21), Izola / Sede AAI (Via Gregorčič 21), Isola / Gregorčič street 21, Izola Sejem rabljenih pustnih mask / Fiera degli accessori per carnevale usati DPM Izola / AAI Isola

1.3.2014 Sobota/ Sabato/ Saturday

9:00 - 12:00 Pristaniška ulica - pred Taverno / Via del Porto - presso Taverna Ful Kul pustne delavnice - Na brezplačnih otroških ustvarjalnih delavnicah bomo izdelali skupni otroški pustni voz z maskami, ki jih bodo izdelali udeleženci sami. Voz bo vlekel KOZEL simbol in maskota mesta Koper. Poleg skupnega izdelka bodo lahko udeleženci izdelali različne papirnate maske za obraz, barvali pobarvanke na tematiko pusta ali si izdelali barvno pustno zapestnico iz slamic / Ful Kul laboratorio di carnevale per bambini - Ai laboratori creativi gratuiti per bambini produrremo un carro di carnevale per bambini con maschere prodotte dai partecipanti stessi. Il carro sarà trascinato dal caprone, simbolo e mascotte di Capodistria. Oltre al prodotto comune, i partecipanti avranno la possibilità di creare maschere di carta per il viso, divertirsi con i libri da colorare sul tema del carnevale o creare il proprio braccialetto colorato di cannucce Društvo / Associazione
10:00 - 11:00 Taverna, Koper/Capodistria Plesno rajanje s plesno šolo Fiona / Festeggiamenti di carnevale con la Scuola di ballo Fiona Plesna šola Fiona / Scuola di ballo Fiona
10:00 - 12:00 Pristaniška ulica - trg pri Oro caffe / Via del Porto - piazzale presso Oro caffe / Pristaniška street - square by Oro caffe Pustni čas je čas norčij / Iltempo del carnevale è   tempo delle pazzie / Carnival time is the funniest time : Otroške pustne ustvarjalnice in poslikave obrazov / Laboratori di carnevale per bambini e pittura su viso / Carnival workshops for children and face painting DPM Koper / AAI Capodistria / FYA Koper
11:00 Koper / Capodistria 6. Istrska pustna povorka 2014 /6° Corteo di Carnevale Istriano 2014 / 6th Istrian Carnival Parade 2014 MOK, ZKD MOK, JSKD OI MOK / CCC, UCA MOK, JSKD OICapodistria / Municipality of Koper, UCA CMK
14:00 Zazid Tradicionalna povorka mask v  Zazidu / Corteo di Carnevale tradizionale Zazid / Traditional Carnival Parade Zazid Turistično društvo Porton Zazid / Associazione turistica Porton Zazid / Tourist association Porton Zazid
16:00 Avditorij Portorož-Portorose Pustno rajanje za otroke s pevko Romano Krajnčan / Festeggiamenti carnevaleschi per i bambini con la cantante Romana Krajnčan/ Carnival celebration for children with the singer Romana Krajnčan Avditorij Portorož - Portorose
18:00 Dvorana doma krajanov v Šmarjah pri Kopru / Sala della casa dei locali Smarje vicino a Capodistria /Hall in the home of the locals in Šmarje Tradicionalno otroško pustno rajanje s čarodejem Jole-Cole / Festa di Carnevale tradizionale per bambini con il mago Jole-Cole / Traditional Carnival Party for children with the magician Jole-Cole Turistično društvo Šmarje / Associazione turistica Šmarje / Tourist Association Šmarje
20:00 Gledališče Tartini, Piran / Teatro Tartini, Pirano / Tartini theatre, Piran XII. Veliki pustni ples; tema plesa: CasaNova in pravljice/ XII Gran ballo di carnevale; Tema del ballo: CasaNova e Fiabe / XII. Gala dance evening ; dance theme: CasaNova and fairytales Skupnost italijanov Giuseppe Tartini, Piran / Comunità degli italiani Giuseppe Tartini, Pirano /Italian Community Giuseppe Tartini, Piran
20:00 Ogrevan šotor, Hrastovlje / Tendone riscaldato, Hrastovlje / Heated tent, Hrastovlje 11. Tradicionalno pustovanje v Hrastovljah s skupino Ne me jugat in Xaxid / 11o festeggiamento tradizionale di carnevale a Hrastovlje con il gruppo Ne me jugat e Xaxid / 11th Traditional carnival celebration in Hrastovlje with Ne me jugat & Xaxid music groups Katarinčič Kristjan s.p.

2.3.2014 Nedelja/ Domenica/ Sunday

12:00 Lucija - Portorož / Lucia - Portorose 4. Portoroška pustna povorka 2014 / 4° Corteo di carnevale a Portorose 2014 / 4th Carnival parade in Portorož 2014 Avditorij Portorož - Portorose

4.3.2014 Torek/Martedì/Tuesday

10:00 Taverna, Koper/Taverna, Capodistria/Taverna, Koper Pustni čas je čas norčij / Il tempo del carnevale è tempo delle pazzie / Carnival time is the funniest time : Pustno rajanje za predšolske otroke in povorka od Taverne po Kidričevi ulici do Titovega trga / Festa di carnevale per bambini prescolastici e corteo di Carnevale da Taverna fino la piazza Tito / Carnival Party for preschool children and Children's Carnival Parade from Taverna to Tito Square DPM Koper / AAI Capodistria / FYA Koper
10:00 - 12:30 Park / Parco Pietro Coppo 3. Otroška istrska pustna povorka, predaja oblasi in rajanje / 3° Corteo di Carnevale Istriano dei bambini, consegna del potere e festeggiamenti carnevaleschi/ 3rd Children’s Istrian Carnival Parade, Delivery of Power and Carnival Festivities :
10:00 - 10:45 - Pustna zabava za otroke iz izolskih vrtcev / Festa di carnevale per i bambini dagli asili di Isola / Carnival Party for Izola Kindergarten Children;
11:00 - 11:15: 3. Otroška istrska pustna povorka izolskih osnovnih šol / 3° Corteo di carnevale di bambini per le scuole elementari di Isola / 3rd Istrian Carnival parade for Izola Elementary School Children;
11:15 - 11:55: Pustno rajnje z Dj Lovrom, člani društva STEPS in LAI/Festeggiamenti carnevaleschi con DJ Lovro, i membri dell’associazione STEPS e ALI/Carnival Festivities with DJ Lovro, Members of the association STEPS and ALI;
11:55 - 12:30 Predaja oblasti, razglasitev in podelitev nagrad / Consegna del potere, proclamazione dei vincitori e conferimento dei premi / Delivery of power, winners' announcement and award ceremony
Občina Izola, CKŠP Izola, JSKD Izola, Gledališče Steps Izola/ Comune di Isola, CCSM Isola, JSKD OI Isola, Teatro Steps Isola, AT Isola / Municipality of Izola, CCSE Izola, Theatre Steps Izola
17:00 - 19:00 Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Sečovlje / SE Vincenzo e Diego de Castro di Sicciole / Elementary school Vincenzo e Diego de Castro Sečovlje Carneval no sta andar via Osnovna šola »Vincenzo e Diego de Castro« Piran, enota Sečovlje, Skupnostjo Italijanov »Giuseppe Tartini« Piran / SE "Vincenzo e Diego de Castro" Pirano, sede periferica di Sicciole , Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano / Elementary school "Vincenzo e Diego de Castro" Piran, unit Sečovlje, Italian Community "Giuseppe Tartini" Piran within the cultural program of the Self-Governing Italian Community Piran
19:00 Gledališče Tartini Piran / Teatro Tartini Pirano Pustni nastop učencev Glasbene šole Piran / Saggio di Carnevale degli allievi della Scula di musica di Pirano Glasbena šola Koper - podružnica Piran / Scuola di musica Capodistria - Filiale Pirano / Koper music school - dislocated unit in Piran

5.3.2014 Sobota/Sabato/Saturday

16:00 Beli križ-Portorož / Croce bianca-Portorose 53. Simbolični pokop pusta / 53o Funerale simbolico del Carnevale / 53rd Symbolic Carneval's funeral Belokriške maškare / Maschere di Croce Bianca / Beli križ masks

8.3.2014 Sobota/ Sabato/ Saturday

18:00 Dvorana doma krajanov v Šmarjah pri Kopru / Sala della casa dei locali Smarje vicino a Capodistria /Hall in the home of the locals in Šmarje Pokop pusta / La sepultura del carnevale / Bury the Carnival : Sprevod po centru vasi do prizorišča pokopa pusta / Corteo nel centro del villaggio fino la scena della sepultura / Procession in the village centre to the burial scene Turistično društvo Šmarje / Associazione turistica Šmarje / Tourist Association Šmarje
20:00 Ogrevan šotor, Hrastovlje / Tendone riscaldato, Hrastovlje / Heated tent, Hrastovlje Dan žena z Mambo Kingsi / La festa della donna con Mambo Kings / Women's Day with Mambo Kings Katarinčič Kristjan s.p.

 

 

 
Facebook!